Wykonanie obudowy wykopów Wrocław ul. Kurkowa – Alfa Dach

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską Wrocław

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską Wrocław ul. Jaworska – Budimex

Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińska przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu

Nowe zadanie związane z zabezpieczeniem wykopu  dla budowy Bussiness Garden Wrocław przy ul. Jaworskiej . Do wykonania mamy 160 mb. ścianki berlińskiej.