Wrocław posadowienie pośrednie ul. Lotnicza

Technologie

Kotwy gruntowe

Technologia kotew gruntowych doskonale sprawdza się jako kluczowy element zabezpieczenia wykopu. W dzisiejszych czasach w dobie industrializacji gdzie w dużych miastach niejednokrotnie budowane są wysokie budynki lub wieżowce niezbędne jest wykonanie głębokiego wykopu ażeby maksymalnie wykorzystać działkę budowlaną i wykonać kilka kondygnacji podziemnych. Ta technologia zapewnia stateczność obudowy wykopu oraz daje łatwość budowy wewnątrz wykopu z uwagi na brak kolizji w przeciwieństwie do konstrukcji rozpierających. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału oraz czas przydatności kotew gruntowych dzielimy je odpowiednio na odpowiednie typy.

Mikropale

Konstrukcje te są stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, takich jak: drogowym, mostowym oraz budownictwie ogólnobudowlanym. Mikropale są to ustroje o średnicy nie przekraczającej 30 cm i są stosowane jak fundament pośredni, wzmocnienie już wykonanych konstrukcji budowlanych, zabezpieczenia zboczy etc. Mogą pracować jako ustroje wciskane oraz wyciągane. Zabudowa mikropali wykonywana jest przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Pale CFA

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. przy zastosowaniu swoich urządzeń wykonuje kolumny betonowe, pale żelbetowe w technologii CFA i w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia stosuje odpowiednie zbrojenie w postacie koszy zbrojeniowych lub kształtowników stalowych.
Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu jesteśmy wstanie wykonać pale CFA o średnicy 400/500/600 mm.

Pale przemieszczeniowe

Pale przemieszczeniowe FDP
Pale przemieszczeniowe SDP

Jest to doskonała alternatywa w stosunku do pali VDW lub pali CFA. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego trzonu wiertła w trakcie wykonywania prac grunt na pobocznicy jest dogęszczany co dodatkowo zwiększa nośność pala.

Pale VDW

Technologia wykonania pali VDW (CCFA Cover Continuous Flight Auger), jest ulepszoną oraz bezpieczniejszą technologią wykonywania pali CFA. Różnica polega na zastosowaniu dodatkowo rury osłonowej, która niewątpliwie wspomaga formowanie betonu w zróżnicowanym ośrodku gruntowym. Dzięki osłonie ryzyko zanieczyszczenia trzonu betonowego jest znikome.

Palisady z pali VDW ( Vor Der Wand – in front of the wall)

Palisada z pali VDW jako konstrukcja sztywna mało odkształcalna w porównaniu do ścianek szczelnych, doskonale nadaje się jako zabezpieczenie wykop w miejskiej ciasnej zabudowie gdzie odległość krawędzi wykopu od pobliskich budynków jest bardzo mała (niejednokrotnie palisada umiejscowiona jest przy krawędzi sąsiedniego budynku).

Pomiar wibracji

Jednym z wielu możliwości badania wpływu wibracji na otaczającą infrastrukturę jest pomiar drgań za pomocą urządzenia VIBRA. Zastosowanie takiej technologii umożliwia analizę sytuacji w czasie rzeczywistym, na przykład podczas zabudowy ścianki szczelnej metodą wwibrowywania.

Rozparcia stalowe

Firma Gollwitzer Polska sp. z o.o. w swojej ofercie posiada kształtowniki stalowe typu HEB, rury stalowe, ściągi oraz wiele innych które doskonale nadają się jako elementy rozpierające. W przypadku braku możliwości wykonania kotew gruntowych lub gdy warunki technologiczne i ekonomiczna przemawiają za zastosowaniem tego typu konstrukcji nasza firma jest w stanie Państwu zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie.

Ścianki berlińskie

Ścianki berlińskie wwibrowywane,

Ścianki berlińskie betonowane

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań obudowy wykopu w przypadku braku występowania wody gruntowej jest ścianka berlińska. Jest to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane z uwagi na zalety jakie przemawiają na korzyść tej technologii:

  • stosunkowa niska cena wykonawstwa (konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi technologiami),
  • krótki czas montażu,
  • możliwość odzysku materiału.

Ścianki szczelne wciskane

Metoda statycznego wciskania umożliwia pogrążanie grodzic w gęstej zabudowie, w miejscach silnie zurbanizowanych gdzie nie ma możliwości użycia technologii wwibrowywania z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia budynków, infrastruktury lub ewentualnych urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Metoda bezwibracyjna doskonale sprawdza się w miejskiej zabudowie gdzie odległość budynków od zabezpieczenia wykopu niejednokrotnie jest mniejsza niż 10 metrów.

Ścianki szczelne wwibrowywane

Metoda zabudowy ścianki szczelnej w technologii wibracji jest jedną z najbardziej powszechnych jakie są stosowane w konwencjonalnym budownictwie. Jest to najprostsza forma pogrążania grodzic w ośrodek gruntowy. Oczywiście tak jak w przypadku technologii statycznego wciskania tak jak i w tym istnieje możliwość połączenia kilu metod zabudowy ułatwiając lub też umożliwiając pogrążanie ścianki szczelnej. W przypadku trudnych, ciężkich warunków gruntowych wynikających z ich parametrów można zastosować technologię wspomagającą w postaci wiercenia rozluźniającego, wpłukiwania lub zabudowy przy pomocy młota wolnospadowego.

Zabudowa ścianek szczelnych wibromłotem na dźwigu

Technologia zabudowy ścianek szczelnych wibromłotem na dźwigu ma wiele zalet. Przede wszystkim, jest to metoda szybka i efektywna. W porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak kopanie ręczne, technologia ta może znacznie przyspieszyć proces budowy.