Zabezpieczenie wykopu na Budowie Kompleksu Mieszkaniowego

Realizacja przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego

Realizacja przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki

Zabezpieczenie wykopu poprzez wykonanie palisady w miejscowości Nysa.

Przepławka – palisada z pali CFA

Nasza firma wykonała zabezpieczenie wykopu pod inwestycję: „Przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki”.

wykonanie palisady z pali CFA i kolumn Jet Grouting