Pale CFA

Pale CFA

Pale CFA

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. przy zastosowaniu swoich urządzeń wykonuje kolumny betonowe, pale żelbetowe w technologii CFA i w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia stosuje odpowiednie zbrojenie w postacie koszy zbrojeniowych lub kształtowników stalowych.

Pale CFA – jakie

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu jesteśmy wstanie wykonać pal CFA o średnicy 400/500/600 mm.

Wiercenie odbywa się świdrem ciągłym z rdzeniem rurowym. Po dowierceniu do projektowanej rzędnej rozpoczyna się proces betonowania z jednoczesnym ponoszeniem świdra. Beton jest pompowany pod ciśnieniem, dzięki czemu nie dochodzi do rozluźnienia gruntu na pobocznicy pala. Następuje dokładne wypełnienie trzonu pala mieszanką betonową. Po zakończeniu betonowania wprowadza się stalowy kosz zbrojeniowy lub kształtownik.