Ścianki berlińskie

Ścianki berlińskie

Ścianki berlińskie wwibrowywane, 

Ścianki berlińskie betonowane

Ścianki berlińskie – zalety

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań obudowy wykopu w przypadku braku występowania wody gruntowej jest ścianka berlińska. Jest to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane z uwagi na zalety jakie przemawiają na korzyść tej technologii:

  • stosunkowa niska cena wykonawstwa (konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi technologiami),
  • krótki czas montażu,
  • możliwość odzysku materiału.

Technologie ścianek berlińskich

W zależności od możliwości w danej lokalizacji wyróżniamy następujące metody zabudowy kształtowników, które stanowią główny element nośny ścianki:

a) Metoda wwibrowywania – tego typu metoda umożliwia odzyskanie kształtowników po wykorzystaniu obudowy wykopu co dodatkowo obniża koszty wykonawstwa,
b) Metoda podwiercania i betonowania (podobnie jak w przypadku pali CFA oraz pali VDW) – spód kształtownika jest osadzany w kolumnie betonowej – wadą tego typu konstrukcji jest brak możliwości odzyskania kształtowników natomiast zaletą jest sposób zabudowy – metoda bezwibracyjna.

W przypadku głębokich wykopów istnieje możliwość połączenia technologii, a mianowicie ścianka berlińska z rozparciem stalowym lub wsparta przy pomocą kotew gruntowych. W zależności od zapotrzebowania i możliwości technologicznych nasza firma optymalizuje rozwiązanie tak aby było jak najbardziej funkcjonalne, spełniało swoje wymogi oraz było jak najbardziej ekonomiczne.