Ścianki szczelne wciskane

Ścianki szczelne wciskane

Ścianki szczelne wciskane

Metoda statycznego wciskania umożliwia pogrążanie grodzic w gęstej zabudowie, w miejscach silnie zurbanizowanych gdzie nie ma możliwości użycia technologii wwibrowywania z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia budynków, infrastruktury lub ewentualnych urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Metoda bezwibracyjna doskonale sprawdza się w miejskiej zabudowie gdzie odległość budynków od zabezpieczenia wykopu niejednokrotnie jest mniejsza niż 10 metrów.

Ścianki szczelne wciskane – zalety

Biorąc pod uwagę złożoność technologii niejednokrotnie przed pogrążeniem ścianki szczelnej koniczne jest zastosowanie dodatkowej technologii wspomagającej – rozluźnianie gruntu. W wielu przypadkach zabudowa grodzic bez rozluźnienia nie jest możliwa z uwagi na niski stopień plastyczności gruntu lub zbyt duży stopień zagęszczenia.

Połączenie tych dwóch technologii ma bezsprzecznie wiele zalet:

  • ścianki szczelne są wprowadzane w trudny ośrodek gruntowy z większą łatwości,
  • ryzyko rozejścia zamków jest praktycznie znikome – co działa na korzyść szczelności komory,
  • pozbycie się ewentualnych przeszkód w postaci kamieni, gruzu z osi przebiegu grodzic,
  • ułatwienie odspajania gruntu od ścianki szczelnej w trakcie prowadzenia wykopu,

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić zalety w/w. technologii:

  • Możliwość zabudowy ścianki szczelnej w gęstej zabudowie.
  • Zdecydowanie bardziej komfortowe warunki dla najbliższego otoczenia (mniej hałasu).
  • Metoda nie powoduje drgań, wstrząsów co wpływa na komfort oraz zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury.