Pale VDW

Pale VDW

Pale VDW

Technologia wykonania pali VDW (CCFA Cover Continuous Flight Auger), jest ulepszoną oraz bezpieczniejszą technologią wykonywania pali CFA. Różnica polega na zastosowaniu dodatkowo rury osłonowej, która niewątpliwie wspomaga formowanie betonu w zróżnicowanym ośrodku gruntowym. Dzięki osłonie ryzyko zanieczyszczenia trzonu betonowego jest znikome.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. przy zastosowaniu swoich urządzeń wykonuje kolumny betonowe, pale żelbetowe, palisady żelbetowe w technologii VDW i w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia stosuje odpowiednie zbrojenie w postacie koszy zbrojeniowych lub kształtowników stalowych.

Pale VDW – technologia

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu jesteśmy wstanie wykonać pal VDW o średnicy 400/500/600 mm. Niewątpliwą zaletą w/w. technologii jest możliwość wykonania pali w najbardziej zróżnicowanych warunkach gruntowych co można potwierdzić wieloletnim doświadczeniem oraz duża wiedzą dotyczącą zastosowania tej technologii.