Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki berlińskiej

Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki berlińskiej

Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki berlińskiej i ścianki szczelnej. Prace zabezpieczające realizowaliśmy w ramach budowy budynku wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Brylantowej.

Zastosowane rozwiązanie czyli połączenie obudowy berlińskiej z grodziami stalowymi pozwala na odcięcie wody w złożonych warunkach gruntowych z jednoczesną optymalizacją kosztów zabezpieczenia wykopu.

Prace realizowaliśmy z wykorzystaniem sprzętu wchodzącego w skład naszego parku maszyn.

Zapraszamy do galerii zdjęć z realizacji.

Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki berlińskiej