Ścianki szczelne wwibrowywane

Ścianki szczelne wwibrowywane

Ścianki szczelne wwibrowywane

Metoda zabudowy ścianki szczelnej w technologii wibracji jest jedną z najbardziej powszechnych jakie są stosowane w konwencjonalnym budownictwie. Jest to najprostsza forma pogrążania grodzic w ośrodek gruntowy. Oczywiście tak jak w przypadku technologii statycznego wciskania tak jak i w tym istnieje możliwość połączenia kilu metod zabudowy ułatwiając lub też umożliwiając pogrążanie ścianki szczelnej.  W przypadku trudnych, ciężkich warunków gruntowych wynikających z ich parametrów można zastosować technologię wspomagającą w postaci wiercenia rozluźniającego, wpłukiwania lub zabudowy przy pomocy młota wolnospadowego.

Ścianki szczelne wwibrowywane – zalety

Jedną z podstawowych zalet metody wwibrowywania jest niska cena oraz szybkość zabudowy. Jednakże trzeba podkreślić, że występują tutaj pewne ograniczenia. Jednym z nich jest wibracja, która może mieć negatywny wpływ na sąsiednią zabudowę. Jednakże firma Gollwitzer Polska dążąc cały czas do wykorzystania pełnego potencjału tego typu rozwiązania wyposażona jest w odpowiednią aparaturę, dzięki której istnieje możliwość zbliżenia się ściankami szczelnymi w pobliże sąsiedniej zabudowy określając minimalną odległość zabudowy w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Do głównych zalet tego typu rozwiązania należą:

  • Szybka zabudowa,
  • Niskie koszty zabudowy,
  • Możliwość połączenia kilu technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych,