Pale przemieszczeniowe FDP - posadowienie na palach zbiornika buforowego

Pale przemieszczeniowe FDP – posadowienie na palach zbiornika buforowego

Pale przemieszczeniowe FDP – posadowienie na palach zbiornika buforowego przy ul. Skłodowskiej – Curie w Bogatyni.

Firma Gollwitzer Polska wykonała roboty palowe w technologii pali przemieszczeniowych FDP Ø360mm dla zadania: budowa zbiornika buforowego instalacji do przesyłu oczyszczonej wody z oczyszczalni ścieków do pompowni T17 przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bogatyni

Zakres robót budowlanych

Na wykonanie zadania składały się następujące prace:

  • mobilizacja wiertnicy wraz z osprzętem i pompą do betonu na plac budowy,
  • sporządzenie projektu wykonawczego posadowienia na palach
  • wykonanie pali przemieszczeniowych FDP o średnicy 360mm o długości 10m zbrojonych kształtownikiem,
  • wykonanie próbnego obciążenia metodą belki odwróconej.