Mikropale

Mikropale

Mikropale

Konstrukcje te są stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, takich jak: drogowym, mostowym oraz budownictwie ogólnobudowlanym. Mikropale są to ustroje o średnicy nie przekraczającej  30 cm i są stosowane jak fundament pośredni, wzmocnienie już wykonanych konstrukcji budowlanych, zabezpieczenia zboczy etc. Mogą pracować jako ustroje wciskane oraz wyciągane. Zabudowa mikropali wykonywana jest przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Z uwagi na rodzaj technologii wykonania dzielimy:

Mikropale rodzaje:

  • wiercone tradycyjną metodą
    • Jest to metoda tańsza, lecz bardziej czasochłonna w porównaniu do mikropali samowiercących.
  • samowiercące
    • Stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do mikropali wierconych metodą tradycyjną w przypadku ograniczeń czasowych. Jest to metoda pozwalająca zdecydowanie przyśpieszyć czas wykonania mikropala natomiast zbrojenie tego typu jest zdecydowanie droższe w porównaniu do tradycyjnych prętów czy też kształtowników.

W danej technologii wykorzystuje się również różne sposoby zabezpieczeń anty korozyjnych w zależności od zapotrzebowania. Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o.  jest w stanie wykonać mikropale  z każdym dostępnym rodzajem zbrojenia, niezbędnym do wykonania danej technologii.