Gollwitzer Polska Sp. z o.o.

Palisady z pali VDW

Palisady z pali VDW ( Vor Der Wand – in front of the wall)

Palisada z pali VDW jako konstrukcja sztywna mało odkształcalna w porównaniu do ścianek szczelnych, doskonale nadaje się jako zabezpieczenie wykop w miejskiej ciasnej zabudowie gdzie odległość krawędzi wykopu od pobliskich budynków jest bardzo mała (niejednokrotnie palisada umiejscowiona jest przy krawędzi sąsiedniego budynku).

Palisady z pali VDW – technologia

Technologia wykonywania palisady z pali VDW polega na zazębianiu (łączeniu) sąsiednich pali tak aby tworzyły połączony zestaw pali uniemożliwiający przenikanie wód gruntowych oraz zalegającego za nią gruntu. Tak jak w przypadku ścianek szczelnych istnieje równie możliwość wykonania konstrukcji rozpierającej umożliwiając tym samym wykonanie głębokiego wykopu. Dodatkowym atutem tego typu technologii oprócz zabezpieczenia ścian wykopu jest wykorzystanie jej jako podparcia ścian nośnych w dalszym etapie budowy.

Do podstawowych zalet tego typu technologii można zaliczyć:

  • Możliwość stosowania w najbliższym sąsiedztwie pobliskiej zabudowy,
  • Metoda bezwibracyjna nie mająca wpływu na otoczenie,
  • Możliwość wykorzystania jako częściowe posadowienie budynku,
  • Duża sztywność i małe odkształcenia w stosunku do ścianek szczelnych.