Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Technologia kotew gruntowych doskonale sprawdza się jako kluczowy element zabezpieczenia wykopu. W dzisiejszych czasach w dobie industrializacji gdzie w dużych miastach niejednokrotnie budowane są wysokie budynki lub wieżowce niezbędne jest wykonanie głębokiego wykopu ażeby maksymalnie wykorzystać działkę budowlaną i wykonać kilka kondygnacji podziemnych. Ta technologia  zapewnia stateczność obudowy wykopu oraz daje łatwość budowy wewnątrz wykopu z uwagi na brak kolizji w przeciwieństwie do konstrukcji rozpierających. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału oraz czas przydatności kotew gruntowych dzielimy je odpowiednio na odpowiednie typy.

Kotwy gruntowe – typy:

Ze względu rodzaj zastosowanego materiału:

  • Kotwy prętowe
  • Kotwy linowe

Z uwagi na czas, w którym kotwy gruntowe mają spełniać swoją funkcje wyróżniamy:

  • Kotwy tymczasowe
  • Kotwy trwałe

W zależności od zapotrzebowania oraz możliwości technologicznych jesteśmy w stanie zaproponować  najbardziej optymalne rozwiązania, uwzględniające specyfikę danego  obiektu. Podczas wykonania wielu realizacji, zdobyliśmy bogate doświadczenie i jesteśmy przygotowani na najtrudniejsze realizacje. W wielu przypadkach zabezpieczania głębokich wykopów zdecydowanym problemem jest ochrona przed napływem wody do wykopu. Bazując na naszym doświadczeniu opracowaliśmy własny typ głowic wodoszczelnych przy pomocy których  można wykonać  kotwy gruntowe poniżej poziomu wody gruntowej. System ten został zastosowany z dobrym skutkiem na szeregu zrealizowanych przez nasz inwestycji.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie tej technologii.