Ścianka szczelna oraz palisada żelbetowa VDW z zacięciem, ul. Sołtysowicka we Wrocławiu.

Ścianka szczelna oraz palisada żelbetowa VDW z zacięciem

Ścianka szczelna oraz palisada żelbetowa VDW z zacięciem, ul. Sołtysowicka we Wrocławiu.

W ostatnim czasie wykonaliśmy szczelne zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki szczelnej oraz palisady żelbetowej z pali siecznych VDW dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

Zakres prac obejmował:

Palisada żelbetowa VDW została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku.
Długość pali VDW oraz grodzic została dobrana ze względu na konieczność wykonania szczelnej przesłony – zagłębienia brusów stalowych oraz kolumn żelbetowych w warstwie gruntów słaboprzepuszczalnych.

Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym.