Ścianki berlińskie bezwibracyjne betonowane ul. Zaświat w Bydgoszczy.

Ścianki berlińskie bezwibracyjne betonowane ul. Zaświat w Bydgoszczy.

Ścianki berlińskie bezwibracyjne betonowane ul. Zaświat w Bydgoszczy.

W sierpniu wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii bezwibracyjnej z montażem opinki drewnianej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zaświat w Bydgoszczy. Inwestycja nosi nazwę Enklawa Apartamenty.

Zakres ścianki berlińskiej obejmował zabudowę w technologii bezwibracyjnej kształtowników stalowych na wyznaczonym przez Zamawiającego odcinku 104mb.

W metodzie podwiercania i betonowania (analogicznie jak w dla pali CFA oraz pali VDW) – spód kształtownika jest osadzany w kolumnie betonowej. Następnym etapem prac, po związaniu betonu, jest obkuwanie kształtowników w celu zabudowy opinki drewnianej.

Technologia betonowanej ścianki berlińskie została dobrana po analizie odległości do budynków mieszkalnych istniejących. Ze względu na zabetonowanie spodu kształtowników nie ma możliwości odzyskania profili stalowych.

Nowoczesny sprzęt jakim dysponuje firma Gollwitzer umożliwił zastosowanie technologii bezwibracyjnej – ścianka berlińska bezwibracyjna – pogrążanie kształtowników w mieszance betonowej.

Ścianki berlińskie bezwibracyjne betonowane ul. Zaświat w Bydgoszczy.