Linia kolejowa 276, przejście pod torami w km 6+273, Wrocław Iwiny - Ścianki szczelne oraz rozparcia stalowe

Ścianki szczelne oraz rozparcia stalowe – Linia kolejowa 276, przejście pod torami

Linia kolejowa 276, przejście pod torami w km 6+273, Wrocław Iwiny – Ścianki szczelne oraz rozparcia stalowe

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała prace polegające na zabezpieczeniu wykopu przy czynnej linii kolejowej. Roboty kafarowe zostały wykonane we Wrocławiu, obręb Iwiny i dotyczą budowy przejścia pod torami linii kolejowej 276 w km 6+273. Po zakończeniu budowy przystanek będzie miał 150m długości i pozwoli podróżnym na bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z kolei podmiejskiej Wrocławia.

Zakres prac geotechnicznych obejmuje:

Ścianka szczelna zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.
W następnym etapie, po demontażu grodzic Generalny Wykonawca dokończy roboty budowlane wzdłuż toru nr 1 i otworzy front do wykonania komory pod torem nr 2. Komora dla toru nr 2 zostanie wykonana również w technologii ścianki szczelnej co pozwoli prowadzić prace żelbetowe przy czynnej linii kolejowej.

Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac oraz szczelny wykopu, umożliwiający sprawne prowadzenie dalszych etapów.

Aktualizacja:

W ostatnim czasie zdemontowaliśmy grodzice stalowe wzdłuż czynnej linii kolejowej. Na początku przyszłego roku przystąpimy do zabudowy grodzic pod II etap prac.

Linia kolejowa 276, przejście pod torami w km 6+273, Wrocław Iwiny - Ścianki szczelne oraz rozparcia stalowe