Zabezpieczenie wykopu pod budynek PB Komplex Wrocław ul. Pilczycka

Zabezpieczenie wykopu pod budynek

Zabezpieczenie wykopu pod budynek PB Komplex Wrocław ul. Pilczycka

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o. o. w styczniu 2015 we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej wykonała zabezpieczenie pod budynek wielorodzinny z garażem podziemnym.

Obudowę wykopu wykonano w technologii ścianki berlińskiej. Kształtowniki stalowe zabudowano metodą bezwibracyjną, polegającą na wierceniu otworów w osłonie rurowej i podawaniu betonu od dolnej rzędnej kształtowników. Łącznie wykonano ok. 100 mb ścianki berlińskiej.