Pale przemieszczeniowe FDP

Pale przemieszczeniowe FDP Ø360mm Chojnów

Pale przemieszczeniowe FDP Ø360mm, ul. Kraszewskiego w Chojnowie

W ramach budowy budynku biurowego przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie firma Gollwitzer wykonała pale przemieszczeniowe FDP.

Po analizie techniczno-ekonomicznej ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków istniejących zrezygnowano z wykonywania zabezpieczenia wykopu oraz wymiany gruntu na rzecz wykonania wzmocnienia podłoża.

Zakres prac obejmował wiercenie pali przemieszczeniowych technologii FDP Ø360 mm o długości od 4,0 do 7,0 m. Po wywierceniu pala do rzędnej projektowej w świeżą mieszankę betonową został wprowadzony kształtownik stalowy stanowiący zbrojenie pala.

Niezawodny sprzęt jakim dysponuje firma Gollwitzer umożliwił wykonanie prac w założonym terminie.

Pale przemieszczeniowe FDP