Posadowienie pośrednie Wrocław ul. Bema – TBS

Posadowienie pośrednie Wrocław ul. Bema – TBS

Posadowienie pośrednie Wrocław ul. Bema – TBS

Posadowienie pośrednie w postaci pali przemieszczeniowych przy ul. Bema 5a we Wrocławiu

Posadowienie pośrednie – Pal przemieszczeniowy

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i parkingiem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu” nasza firma wykonuje posadowienie pośrednie w postaci pali przemieszczeniowych oraz zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki berlińskiej. Zrealizowaliśmy łącznie 887 szt. pali o łącznej długości 5 899 mb. oraz wykonaliśmy ściankę berlińską o łącznej długości 256 mb.