Ścianki szczelne: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Ścianki szczelne: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Ścianki szczelne: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

W 2022 roku firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała zabudowę grodzic stalowych typu AZ w ilości ponad 40 000m2. Pogrążane grodzice stalowe miały długość do 15,0m.

Technologia zabudowy ścianki szczelnej

Ścianka szczelna została zabudowana w technologii wwibrowywania.

Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac oraz pionowość grodzic, co umożliwiło sprawne oraz terminowe prowadzenie dalszych etapów.

Ścianki szczelne: Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.