Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze - Ścianki szczelne.

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze – Ścianki szczelne.

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze – Ścianki szczelne.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. pod koniec roku wykonała prace polegające na zabudowie grodzic stalowych w ramach zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu. Modernizacja jazu Rędzin na Odrze w km 260,7”

Zakres prac kafarowych na wodzie dolnej obejmował zabudowę w technologii wwibrowywania ścianki szczelnej – grodzice o długości od 10,0 do 12,0m w ilości ok 950m2. Zabezpieczenie wykopu pozwoli wykonać przebudowę środkowego przęsła jazu.

Całość prac została wykonana ze środka pływającego – ponton typu W-2 z pchaczem.
Ścianka szczelna zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.

Wykonanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac w wyznaczonym terminie.

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze - Ścianki szczelne.