Oława elektrownia wodna

Oława elektrownia wodna

Oława elektrownia wodna

Zabezpieczenie wykopu wykonane pod realizowaną elektrownie wodną w Oławie.

Komora została wykonana przy użyciu następujących technologii:

  • wiercenia rozluźniające
  • ścianki szczelne
  • tymczasowe kotwy gruntowe
  • rozparcia stalowe.