Ścianki berlińskie wwibrowywane Poznań ul. Literacka

Ścianki berlińskie wwibrowywane Poznań ul. Literacka

Ścianki berlińskie wwibrowywane Poznań ul. Literacka

Wykonaliśmy zabudowę ścianki berlińskiej wwibrowywanej wibromłotem wysokoczęstotliwościowym bez rezonansowym wraz z zabudową opinki drewnianej.

Ścianki berlińskie wwibrowywane – technologia:

Ścianka berlińska została wykonana na odcinku 190,0 mb z kształtowników stalowych o długości 9,0 m.

Zabudowę w technologii wwibrowywania przeprowadzono za pomocą maszyny na podwoziu gąsienicowym co pozwoliło sprawnie poruszać się po placu budowy bez konieczności wykonywania platform roboczych oraz zabudować kształtowniki na rzędną docelową w gruntach spoistych bez wykonywania metod wspomagających.

Ścianki berlińskie wwibrowywane Poznań ul. Literacka