Ścianki szczelne Kraków MURAPOL NOWY ZŁOCIEŃ

Ścianki szczelne Kraków

Ścianki szczelne Kraków MURAPOL NOWY ZŁOCIEŃ

W kwietniu firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. zakończyła wszystkie prace związane z zabezpieczeniem wykopu dla tematu MURAPOL NOWY ZŁOCIEŃ.

Ścianki szczelne zakres zabezpieczenia wykopu:

  • wytyczenie zabezpieczenie wykopu oraz pomiary przemieszczeń obudowy,
  • ścianki szczelne wwibrowywane – zabudowaliśmy grodzice o długości 12,0-13,0 m w ilości 4 000 m2, na budowę dostarczono brusy stalowe o łączny ciężar wynosił 500 000 kg,
  • monitoring drgań sąsiedniej zabudowy,
  • metody wspomagające zabudowę – podwiercanie ze względu na skomplikowane, ciężkie warunki gruntowe .

Ścianki szczelne technologia:

Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.
Długość grodzic została dobrana ze względu na konieczność wykonania szczelnej przesłony – zagłębienia grodzic w warstwie gruntów słaboprzepuszczalnych.
Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac, wysokie wydajności oraz szczelny wykopu, umożliwiający sprawne prowadzenie dalszych etapów.

Ścianki szczelne Kraków MURAPOL NOWY ZŁOCIEŃ