Zabezpieczenie wykopu ścianką Berlińską przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu

Zabezpieczenie wykopu ścianką Berlińską

Zabezpieczenie wykopu ścianką Berlińską przy ul. Jaworskiej we Wrocławiu

Nowe zadanie związane z zabezpieczeniem wykopu  dla budowy Bussiness Garden Wrocław przy ul. Jaworskiej . Do wykonania mamy 160 mb. ścianki berlińskiej.