Ścianki szczelne zastosowane jako mur oporowy

Ścianki szczelne zastosowane jako mur oporowy

Ścianki szczelne zastosowane jako mur oporowy – Gliwice Murapol Osiedle Parkowe 

W bieżącym roku firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. zakończyła wszystkie prace związane z wykonaniem muru oporowego wykopu dla tematu Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej.

Zakres zabezpieczenia wykopu obejmował:

  • wytyczenie zabezpieczenie wykopu oraz pomiary przemieszczeń obudowy,
  • dostawę oraz zabudowę grodzic stalowych w technologii wwibrowywania,
  • cięcie grodzic na rzedną oraz spawanie zamków grodzic.

Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.
Długość grodzic dobrano ze względu na konieczność wykonania drogi wraz z podbudową dla realizacji kolejnego etapu inwestycji. W następnym etapie prac Deweloper wykona czyszczenie grodzic oraz powłoki malarskie zwiększające estetykę muru oporowego.

Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac, wysokie wydajności oraz szczelny wykopu, umożliwiający sprawne prowadzenie dalszych etapów.

Ścianki szczelne zastosowane jako mur oporowy