Mur oporowy. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota o długości około 13,5 km- Ścianka szczelna, kotwy gruntowe

Mur oporowy. Projekt i budowa drogi ekspresowej.

Mur oporowy. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota o długości około 13,5 km- Ścianka szczelna, kotwy gruntowe.

W 2020 roku firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała kompleksowe prace polegające na wykonaniu muru oporowego z grodzic stalowych kotwionych wzdłuż odcinka drogi S-5 w Bydgoszczy.

Zlecone nam roboty geotechniczne obejmowały:

  • rozładunek oraz zabudowę ścianki szczelnej wwibrowywanej – grodzice o długości od 10,0m do 16,0m, sumaryczna ilość grodzic stalowych: ponad 6 500m2,
  • metody wspomagające pogrążanie – podwiercanie wiertnicą VDW,
  • monitoring drgań obiektów istniejących,
  • dostawę oraz montaż mikropali kotwiących – o sumarycznej długości ponad 5 000mb,
  • spawanie zamków grodzic.

Ścianka szczelna została zabudowana w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana z monitoringiem drgań. Następnie wykonaliśmy 339 szt mikropali kotwiących. Po wykonaniu przez firmę Gollwitzer badań odbiorczych wszystkich mikropali, Zamawiający przystąpił do wykonania robót ziemnych, malowania powierzchni grodzic oraz do wykonania oczepu żelbetowego zwieńczającego ściankę szczelną.

Firma Gollwitzer zapewniła kompleksowe rozwiązanie tematu zabezpieczenia wykopu wraz z profesjonalną i terminową realizacją.

Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac oraz pionowość grodzic, co umożliwiło sprawne oraz terminowe prowadzenie dalszych etapów.