Modernizacja stopnia wodnego Rędzin

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze – Ścianki szczelne – II etap

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze – Ścianki szczelne – II etap

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. na początku roku wykonała prace polegające na zabudowie grodzic stalowych w ramach zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu. Modernizacja jazu Rędzin na Odrze w km 260,7”

Zlecający zabudowę ścianki szczelnej, po zabudowie grodzic na wodzie dolnej, rozszerzył umowę o dodatkowy zakres.

Zakres prac kafarowych na wodzie górnej obejmował zabudowę w technologii wwibrowywania ścianki szczelnej – grodzice o długości 12,0m w ilości ok 950m2. Zabezpieczenie wykopu pozwoli wykonać przebudowę środkowego przęsła jazu.

Całość prac została wykonana ze środka pływającego – ponton typu W-2 z pchaczem.

Ścianka szczelna zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.

Wykonanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac w wyznaczonym terminie.

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin