Zabezpieczenie wykopu ścianka berlińska MS Group Wrocław

Zabezpieczenie wykopu ścianka berlińska Wrocław

Zabezpieczenie wykopu ścianka berlińska MS Group Wrocław ul. Chełmońskiego

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o. o. w lutym 2015 na Budowie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego wykonała zabezpieczenie w technologii ścianki berlińskiej.

Technologia ścianki berlińskiej

Przy zabudowie słupów prowadzono monitoring sąsiadujących obiektów, który dowiódł brak oddziaływań dla budynków. Zakres prac obejmował wykonanie słupów ścianki berlińskiej oraz zabudowę opinki drewnianej.