Siechnice - Ścianka szczelna, kotwy gruntowe

Siechnice – Ścianka szczelna, kotwy gruntowe

Siechnice – Ścianka szczelna, kotwy gruntowe

W 2022 roku firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała kompleksowe prace polegające na wykonaniu ścianki szczelnej kotwionej dla posadowienia zbiornika podziemnego w miejscowości Siechnice.

Zakres robót geotechnicznych

Zlecone nam roboty geotechniczne obejmowały:

  • rozładunek oraz zabudowę ścianki szczelnej wwibrowywanej – grodzice o długości od 12,0m do 13,0m
  • metody wspomagające pogrążanie – podwiercanie wiertnicą VDW,
  • wiercenie kotew gruntowych linowych ,
  • spawanie rozparć stalowych.

Technologia wwibrowywania

Ścianka szczelna została zabudowana w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana. Następnie wykonaliśmy kotwy gruntowe na każdej ze ścian i rozparcia stalowe w narożach komory. Po wykonaniu przez firmę Gollwitzer badań odbiorczych nośności kotew gruntowych Zamawiający przystąpił do wykonania robót ziemnych.

Kompleksowe zabezpieczenia wykopu

Firma Gollwitzer zapewniła kompleksowe rozwiązanie tematu zabezpieczenia wykopu wraz z profesjonalną i terminową realizacją.
Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac oraz pionowość grodzic, co umożliwiło sprawne oraz terminowe prowadzenie dalszych etapów.

Aktualizacja:

Po zakończonych robotach żelbetowych części podziemnej, firma Gollwitzer przystąpiła do demontażu grodzic stalowych.
Demontaż ścianki szczelnej kafarem na podwoziu gąsienicowym, pozwolił szybko zakończyć prace i otworzyć front robót dla kolejnych etapów.

 

Siechnice - Ścianka szczelna, kotwy gruntowe