Ścianka szczelna, mikropale kotwiące - Nagradowice k. Poznania

Ścianka szczelna, mikropale kotwiące – Nagradowice k. Poznania

Ścianka szczelna, mikropale kotwiące – Nagradowice k. Poznania

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała kompleksowe prace polegające na wykonaniu ścianki szczelnej wspornikowej oraz mikropali kotwiących dla budowy części podziemnej hali produkcyjnej systemów okiennych PCV.

Zakres robót geotechnicznych:

Zlecone nam roboty geotechniczne obejmowały:

  • rozładunek oraz zabudowę ścianki szczelnej wwibrowywanej – grodzice o funkcji przesłony przeciwfiltracyjnej na odcinku ponad 330mb,
  • wykonanie mikropali kotwiących płytę fundamentową w ilości 130 szt.

Ścianka szczelna została zabudowana w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana. Następnie z dna wykopu wykonaliśmy mikropale kotwiące o długości 11m kotwiące płytę fundamentową zbiornika.

Firma Gollwitzer zapewniła rozwiązanie projektowe wraz z profesjonalną i terminową realizacją.

Ścianka szczelna, mikropale kotwiące - Nagradowice k. Poznania