Ścianki berlińskie bezwibracyjne, palisada żelbetowa Warszawa

Ścianki berlińskie bezwibracyjne, palisada żelbetowa Warszawa

Ścianki berlińskie bezwibracyjne, palisada żelbetowa Warszawa ul. Bajońska

W bieżącym roku wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki berlińskiej w technologii bezwibracyjnej oraz palisady żelbetowej VDW wierconej w rurze osłonowej

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • ścianki berlińskiej betonowanej z montażem opinki drewnianej –  kształtowniki o długości do 9,0m,
  • palisady żelbetowej VDW na odcinku wzdłuż istniejących budynków – pale o długości do 7,5m,
  • rozparcia stalowego z kształtowników typu HEB oraz oczepu z ceowników,
  • mikropali kotwiących oraz ściągów stalowych.

Palisada żelbetowa VDW

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o konieczności zastosowania palisady żelbetowej VDW przy istniejącym budynku oraz o możliwości wykonania ścinki berlińskiej w technologii bezwibracyjnej na pozostałym zakresie.

Palisada żelbetowa z pali VDW stycznych została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych na części zakresu zostały wykonane mikropale kotwiące, ściągi stalowe oraz rozparcie stalowe.
Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym z zabudowaną wiertnicą, pompą gąsienicową oraz kotwiarką firmy Gollwitzer.

Ścianki berlińskie bezwibracyjne, palisada żelbetowa Warszawa