Ścianka berlińska wiercona - Toruń

Ścianka berlińska wiercona – Toruń

Ścianka berlińska wiercona – Toruń

Realizacja zabezpieczenia wykopu w technologii bezinwazyjnej na pobliskie budynki w terenie miejskim o zwartej zabudowie.

Palisada z pali VdW 420 mm, Ścianka berlińska wiercona, elementy konstrukcyjne – kształtowniki IPE są osadzane w wcześniej odwierconym otworze i wypełnionym betonem,

Zabezpieczenia wykopu – zakres prac:

  • Posadowienie żurawia budowlanego:
  • Pale pod żuraw budowlany, nośność jednego pala 560 kN.
  • Montaż opinki drewnianej. Opinkę stanowią kantówki drewniane czterostronnie obrzynane. Drewno stanowi wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami wywierconymi w odstępach ok. 2m. Ścianka berlińska ma zastosowanie w gruntach nienawodnionych.
  • Wiercenie palisady i pali ścianki berlińskiej w technologii VdW średnicy 420 mm.
  • Pale wykonywane w osłonie rurowej są technologią bezpieczną przy realizacji wykopów w pobliżu budynków, nie powodują drgań oraz ingerencji w ośrodek gruntowy poza średnicą odwiertu.