Ścianka berlińska wwibrowywana Katowice

Ścianka berlińska wwibrowywana Katowice

Ścianka berlińska wwibrowywana, palisada żelbetowa, ul. Barbary w Katowicach

W zeszłym roku wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii wwibrowywania oraz palisadę żelbetową z pali CFA dla zabezpieczenia wykopu inwestycji Villa Barbara przy ul. Św. Barbary w Katowicach dla firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A.

Zakres prac obejmował:

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o konieczności zastosowania palisady żelbetowej CFA przy istniejącym budynku oraz o możliwości wykonania ścinki berlińskiej wwibroywwanej na pozostałym zakresie. Podczas zabudowy kształtowników był prowadzony monitoring drgań zabudowy sąsiadującej.

Palisada żelbetowa z pali CFA stycznych została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych zostało wykonane rozparcie stalowe.

Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym z zabudowaną wiertnica i wibromłotem oraz pompą gąsienicową firmy Gollwitzer.

Ścianka berlińska wwibrowywana Katowice