Ścianka berlińska, palisada żelbetowa, ścianka szczelna

Ścianka berlińska, palisada żelbetowa, ścianka szczelna

Ścianka berlińska, palisada żelbetowa, ścianka szczelna – ul. Balonowa we Wrocławiu

Pod koniec roku wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki berlińskiej w technologii bezwibracyjnej, ścianki berlińskiej w technologii wwibrowywania, ścianki szczelnej w technologii wwibrowywania oraz palisady żelbetowej VDW wierconej w rurze osłonowej.

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • ścianki berlińskiej betonowanej z montażem opinki drewnianej – długość kształtowników do 7,5m,
  • ścianki berlińskiej wwibrowywanej z montażem opinki drewnianej – długość kształtowników do 9,0m,
  • palisady żelbetowej VDW na odcinkach wzdłuż istniejących budynków – pale o długości do 8,0m,
  • ścianki szczelnej wwibrowywanej – grodzice o długości do 7,0m

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o konieczności zastosowania palisady żelbetowej VDW przy istniejących budynkach oraz o możliwości wykonania ścinki berlińskiej oraz ścianki szczelnej na pozostałym zakresie. Posiadane przez firmę Gollwitzer maszyny pozwoliły na zastosowanie czterech typów technologii na jednym placu budowy

Palisada żelbetowa z pali VDW stycznych została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów.
Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym z zabudowaną wiertnicą oraz wibromłotem.