Pale wiercone CFA Ø600mm

Pale wiercone CFA Ø600mm al. Karkonowska we Wrocławiu

Pale wiercone CFA Ø600mm al. Karkonowska we Wrocławiu

W ramach „Projektu przebudowy al. Karkonowskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych” firma Gollwitzer wykonała pale CFA po obu stronach rzeki Ślęzy.

Pale wiercone CFA – zakres prac

Zakres prac obejmował wiercenie pali pod kładkę rowerową w technologii CFA Ø600mm o długości ok. 9,0m.

Po wywierceniu pala do rzędnej projektowej w świeżą mieszankę betonową został wprowadzony koszt stalowy stanowiący zbrojenie pala.

Nowoczesny sprzęt jakim dysponuje firma Gollwitzer umożliwił wykonanie prac w założonym terminie pomimo trudnych warunków gruntowych.