Ścianki szczelne Budowa dwóch budynków mieszkalnych z garażem podziemnym

Ścianki szczelne Budowa dwóch budynków mieszkalnych z garażem podziemnym

Ścianki szczelne Budowa dwóch budynków mieszkalnych z garażem podziemnym przy ul. Horodelskiej w Bydgoszczy

W marcu firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. zakończyła wykonanie obudowy wykopu w technologii ścianki szczelnej. Ponowny wybór naszej firmy, na wykonanie zabezpieczenia wykopu na drugim etapie inwestycji, świadczy najlepiej o wysokiej jakości usług, terminowości oraz profesjonalizmie pracowników firmy Gollwitzer.

Zakres zabezpieczenia wykopu obejmował:

  • metody wspomagające zabudowę – podwiercanie wiertnicą VDW w orurowaniu,
  • ścianka szczelna wwibrowywana – zabudowaliśmy grodzice stalowe o długości od 6m do 8m,
  • monitoring drgań sąsiedniej zabudowy.

Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłota wysokoczęstotliwościowego bezrezonansowego.
Długość grodzic została dobrana ze względu na konieczność wykonania szczelnej przesłony oraz ze względów statycznych.

Zrealizowanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło wykonać prace w zakładanym terminie. Dzięki zastosowaniu metod wspomagających pogrążenie w postaci podwiercania wiertnicą VDW (w rurze osłonowej ) grodzice zostały zabudowane do projektowanej rzędnej.