Zastosowanie ścianek szczelnych w realizacji zbiornika przeciwpożarowego

Zastosowanie ścianek szczelnych w realizacji zbiornika przeciwpożarowego

Zastosowanie ścianek szczelnych w realizacji zbiornika przeciwpożarowego Bielany Wrocławskie.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. zakończyła zabudowę grodzic stalowych dla realizacji inwestycji hali produkcyjno – magazynowej w Bielanach Wrocławskich.

Zakres prac

Zakres prac obejmował dostawę oraz zabudowę traconych grodzic stalowych w technologii wwibrowywania.

Ścianki szczelne – technologia

Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych. Podczas wykonywania prac prowadzono monitoring drgań obiektu istniejącego.

Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac, wysokie wydajności oraz szczelny wykopu, umożliwiający sprawne prowadzenie dalszych etapów.

Zastosowanie ścianek szczelnych w realizacji zbiornika przeciwpożarowego

Zastosowanie ścianek szczelnych w realizacji zbiornika przeciwpożarowego