Ścianka berlińska wwibrowywana palisada żelbetowa

Ścianka berlińska wwibrowywana, palisada żelbetowa

Ścianka berlińska wwibrowywana, palisada żelbetowa, ul. Wróblewskiego 8 w Łodzi.

W bieżącym roku wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii wwibrowywania oraz palisadę żelbetową  w rurze osłonowej z pali VDW dla zabezpieczenia wykopu inwestycji  ART. MODERN przy ul. Wróblewskiego 8 w Łodzi dla firmy  Varitex Construction

Zakres prac obejmował:

  • ściankę berlińską wwibrowywana z montażem opinki drewnianej – na odcinku 51mb, z kształtowników o długości od 7,5 do 9,0m,
  • palisadę żelbetową VDW na odcinku wzdłuż istniejących budynków – 29mb, pale o długości L=7,5-9,0m,
  • rozparcia stalowe na odcinku palisady żelbetowej wierconej w rurze obsadowej

Palisada żelbetowa VDW

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o konieczności zastosowania palisady żelbetowej VDW przy istniejącym budynku oraz o możliwości wykonania ścinki berlińskiej wwibrowywanej na pozostałym zakresie. Podczas zabudowy kształtowników był prowadzony monitoring drgań zabudowy sąsiadującej.
Palisada żelbetowa z pali VDW stycznych została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku mieszkalnego.

Rozparcie stalowe

W trakcie prowadzenia robót ziemnych na odcinku palisady zostało wykonane rozparcie stalowe.
Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym z zabudowaną wiertnica i wibromłotem oraz  pompą gąsienicową firmy Gollwitzer.

Ścianka berlińska wwibrowywana palisada żelbetowa