Zabezpieczenie wykopu w technologii palisady VDW, ul. Młyńska w Katowicach.

Zabezpieczenie wykopu w technologii palisady VDW

Zabezpieczenie wykopu w technologii palisady VDW, ul. Młyńska w Katowicach.

Na przełomie roku wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w technologii palisady VDW (Vor Der Wand – in front of the wall) o średnicy Ø420mm w układzie stycznym.

Palisada z pali VDW jako konstrukcja sztywna, mało odkształcalna w porównaniu do ścianek szczelnych, doskonale nadaje się jako zabezpieczenie wykop w miejskiej, ciasnej zabudowie gdzie odległość krawędzi wykopu od pobliskich budynków jest bardzo mała.
Zakres prac obejmował wiercenie palisady żelbetowej od strony ul. Młyńskiej kotwionej kotwami gruntowymi oraz od strony budynków istniejących Urzędu Miasta (7 kondygnacji, wysokość 28m) oraz Poczty Polskiej (5 kondygnacji, wysokość 28,5m) podpartej dwoma poziomami rozparć stalowych w celu ograniczenia osiadań sąsiedniej zabudowy.

Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane w technologii bezwibracyjnej.

W związku z zakończeniem montażu rozparcia stalowego

na budowie przy ul. Młyńskiej w Katowicach przedstawiamy kilka dodatkowych zdjęć z postępu prac.

technologii palisady VDW

Aktualizacja:

Na całości wykopu została osiągnięta rzędna docelowa i wykonana przez firmę Gollwitzer palisada żelbetowa z pali VDW została odsłonięta.

Wraz z postępem prac żelbetowych wykonaliśmy również demontaż pierwszych rozparć od strony budynku Urzędu Miasta Katowice.