Zabezpieczenie wykopu Mirosławice - Akbik Budownictwo

Zabezpieczenie wykopu Mirosławice – Akbik Budownictwo

Zabezpieczenie wykopu Mirosławice – Akbik Budownictwo

Na budowie Centrum Sportów Lotniczych i ekstremalnych w Mirosławicach firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. wykonała zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki szczelnej rozpieranej.

Technologia ścianki szczelnej

Długość grodzic wynosiła do 16 m ze względu odcięcie dopływu wód gruntowych do komory.