Zabezpieczenie wykopu Łódź - ścianka szczelna oraz ścianka berlińska

Zabezpieczenie wykopu Łódź – ścianka szczelna oraz ścianka berlińska

Zabezpieczenie wykopu Łódź

Zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki szczelnej oraz ścianki berlińskiej w Łodzi ul. Drewnowska.

Na początku roku wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu w technologii ścianki szczelnej wwibrowywanej oraz ścianki berlińskiej dla firmy Atal S.A. przy ul. Drewnowskiej w Łodzi.

Zakres prac przy zabezpieczeniu wykopu:

Zakres prac obejmował wykonanie zabudowy ścianki szczelnej w technologii wwibrowywania z jednocześnie prowadzonym monitoringiem drgań oraz zabudowa kształtowników ścianki berlińskiej również w technologii wwibrowywania.

W celu pogrążenia grodzic stalowych zastosowaliśmy dodatkowe metody wspomagające zabudowę w postaci podwiercania świdrem ciągłym w osłonie rurowej. Pozwoliło to pogrążyć grodzice na rzędna projektową.

Wspólną pracę wiertnicy oraz kafara z zabudowanym wibromłotem mogą Państwo obejrzeć na zdjęciach.
Zarówno ścianka szczelna jak i kształtowniki ścianki berlińskiej są elementami odzyskiwanymi. Zastosowanie ścianki szczelnej dzierżawionej oraz ścianki berlińskiej dzierżawionej pozwoliło zoptymalizować koszt zabezpieczenia wykopu.

Długość grodzic oraz kształtowników wynosiła od 6,0m do 10,0m, a sumaryczna długość zabezpieczenia to ponad 340 mb.
Prowadzenie prac kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło znacznie przyspieszyć prace i umożliwiło poruszanie się maszyn w trudnym terenie.