Wykonanie pali CFA w miejscowości Kalisz

Wykonanie pali CFA miejscowość Kalisz

Wykonanie pali CFA miejscowość Kalisz

Wykonanie pali CFA Ø520 przy realizacji kompleksu obiektów rekreacyjnosportowych stadionu miejskiego Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Pale CFA – zakres prac

Nasza firma wykonała posadowienie pośrednie w postaci pali CFA o średnicy Ø520 oraz próbne obciążenie pali metodą belki odwróconej.