Gollwitzer Polska Wiercenie tymczasowych kotew gruntowych

Wiercenie tymczasowych kotew gruntowych

Wiercenie tymczasowych kotew gruntowych Wrocław ul. Sikorskiego – Atal

Rozpoczęliśmy prace związane z wierceniem tymczasowych kotew gruntowych.

Do wykonania mamy 114 szt. kotew o łącznej długości 1 822 mb. oraz montaż oczepów stalowych. Zabezpieczenie wykopu jest przeznaczone pod nowobudowany budynek mieszkalny przy ul. Sikorskiego we Wrocławiu.