Trójca – zabezpieczenie wykopu

Trójca – zabezpieczenie wykopu

Trójca – zabezpieczenie wykopu

Posadowienie pośrednie w postaci pali przemieszczeniowych w miejscowości Trójca.

Zabezpieczenie wykopu – pal przemieszczeniowy

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali Sportowej w miejscowości Trójca” nasza firma wykonała posadowienie pośrednie w postaci pali przemieszczeniowych w ilości 87 szt. pali o całkowitej długości 480mb.