Ścianki szczelne tracone – Huta Miedzi Głogów

Ścianki szczelne tracone – Huta Miedzi Głogów

Ścianki szczelne tracone – Huta Miedzi Głogów

W lipcu firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonała ściankę szczelną traconą na terenie Huty Miedzi w Głogowie, inwestorem jest KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres obejmował zabudowę grodzic na odcinku ok 50,0 mb. Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.

Odpowiedni dobór maszyny pozwolił wykonać pracę w istniejącej hali oraz wzdłuż torów kolejowych. Wykonanie robót kafarami na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac oraz wysokie wydajności co pozwoliło sprawnie prowadzić kolejne etapu inwestycji.

Ścianki szczelne tracone – Huta Miedzi Głogów