Ścianki szczelne - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu

Ścianki szczelne – Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu

Ścianki szczelne – Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu

Firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. obecnie wykonuje prace polegające zabudowie grodzic w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu. Umocnienie nabrzeża z pochylnią do wodowania”.

Ścianki szczelne – zakres prac:

Zakres prac kafarowych obejmuje zabudowę w technologii wwibrowywania ścianki szczelnej– grodzice o długości od 10,0 do 12,0m w ilości ok 2322m2,

Ścianki szczelne – technologia:

Ścianka szczelna zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.
Wykonanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac.