Ścianki szczelne oraz pale CFA

Ścianki szczelne oraz pale CFA – Rewitalizacja Starego Fordonu

Ścianki szczelne oraz pale CFA – Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu.

W czerwcu bieżącego roku firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. przystąpiła do wykonania pali CFA oraz zakończenia zabudowy grodzic stalowych w ramach zadania „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu. Umocnienie nabrzeża z pochylnią do wodowania”.

Zakres prac kafarowych obejmuje:

  • zabudowę w technologii wwibrowywania ścianki szczelnej – grodzice GU22N,
  • wiercenie pali CFA Ø530mm w ilości 69 sztuk.

Ścianka szczelna została zabudowana w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych.
Wykonanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac.