Ścianki szczelne LCS Łowicz

Ścianki szczelne LCS Łowicz

Ścianki szczelne LCS Łowicz – odcinek Sochaczew – Żychlin i odcinek Placencja – Łowicz Główny

W ostatnim czasie firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. wykonuje prace polegające na zabudowie ścianek szczelnych dla firmy Trakcja podczas realizacji zadania: „LCS Łowicz – odcinek Sochaczew – Żychlin i odcinek Placencja – Łowicz Główny w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz„.

Zakres prac obejmuje wwibrowywanie grodzic stalowych traconych o długości od 6,0 m do 12,0 m dla nowobudowanego przejścia podziemnego oraz przebudowywanego obiektu mostowego. Firma Gollwitzer zapewnia profesjonalną obsługę całej inwestycji oraz dodatkowo monitoring drgań obiektów istniejących.
Ze względu na trudne warunki gruntowe(zagęszczone piaski oraz twardoplastyczne grunty spoiste) zabudowę w technologii wwibrowywania przeprowadzono za pomocą kafarów na podwoziu gąsienicowym.

Prowadzenie grodzicy po maszcie zapewnia wysoką jakość oraz precyzje podczas zabudowy.