Ścianka berlińska wwibrowywana Wrocław, ul. Asfaltowa

Ścianka berlińska wwibrowywana Wrocław, ul. Asfaltowa

Ścianka berlińska wwibrowywana Wrocław, ul. Asfaltowa

Wykonaliśmy ściankę berlińską wwibrowywaną czyli zabudowę kształtowników stalowych wibromłotem wysokoczęstotliwościowym bezrezonanasowym z montażem opinki drewnianej. Inwestycja jest realizowana przez firmę Atal pod nazwą Nowe Miasto Jagodno przy ulicy Asfaltowej oraz ulicy Buforowej we Wrocławiu.

Zakres ścianki berlińskiej obejmował zabezpieczenie wykopu na odcinku 220 mb wzdłuż granicy działki.

Ścianka berlińska wwibrowywana została zabudowana bez prowadzenia monitoringu drgań co pozwoliło ze względu na brak zabudowy sąsiadującej.

Zabudowę w technologii wwibrowywania przeprowadzono za pomocą kafara na podwoziu gąsienicowym co pozwoliło sprawnie poruszać się w ciężkim terenie.

AKTUALIZACJA:

W ostatnim czasie przystąpiliśmy do demontażu kształtowników stalowych w technologii wibracji.

Ścianka berlińska wwibrowywana Wrocław, ul. Asfaltowa

 

Ścianka berlińska wwibrowywana Wrocław, ul. Asfaltowa